Cẩm nang XNK

Nội quy diễn đàn

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
3
Bài viết
3

TRIẾT LÝ - KỸ NĂNG

Chủ đề
16
Bài viết
16
Chủ đề
16
Bài viết
16

Sách Trắng

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

GÓC DÀNH CHO SINH VIÊN

Chủ đề
10
Bài viết
29
Chủ đề
10
Bài viết
29
Chủ đề
2
Bài viết
2

TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU - LOGISTICS

Chủ đề
20
Bài viết
20
Chủ đề
20
Bài viết
20
  • admin
Chủ đề
3
Bài viết
3
  • Duong

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Quảng cáo

Quảng cáo

Chủ đề
54
Bài viết
56
Chủ đề
54
Bài viết
56
Chủ đề
1
Bài viết
1

Danh sách các cửa khẩu HQ

Mã Đia Điểm Cửa Khẩu

Chủ đề
9
Bài viết
12
Chủ đề
9
Bài viết
12
  • admin

Danh Bạ Điện Thoại Hải Quan

Chủ đề
20
Bài viết
21
Chủ đề
20
Bài viết
21

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY TỜ KHAI

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

XUẤT KHẨU

Chủ đề
1
Bài viết
1

Quy định về xuất khẩu khoáng sản

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

TỜ KHAI XUẤT KHẨU CÁC LOẠI

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

BỘ HỒ SƠ XUẤT KHẨU

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hướng Dẫn Xin FDA

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

CÁCH TÍNH CHI PHÍ HÀNG XUẤT KHẨU

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Cơ Hội Giao Thương Xuất Khẩu

Chủ đề
23
Bài viết
23
Chủ đề
23
Bài viết
23
  • admin

Hướng dẫn Khai Tờ Khai xuất khẩu

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
3
Bài viết
3

Thủ tục hải quan xuất khẩu

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Xuất khẩu nông sản

Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
1
Bài viết
1

Xuất khẩu thủy hải sản

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

NHẬP KHẨU

TỜ KHAI NHẬP KHẨU CÁC LOẠI

Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

BỘ HỒ SƠ NHẬP KHẨU

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

THỦ TỤC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
2

Hướng dẫn Khai Tờ Khai nhập khẩu

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

CÁCH TÍNH CHI PHÍ HÀNG NHẬP KHẨU

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
2
Bài viết
3

Quy trình nhập khẩu hàng thực phẩm

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2

Quy trình nhập khẩu dầu thực vật

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Thủ Tục Nhập Phần Mềm

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Báo Cáo Quyết Toán - BCQT

Chủ đề
4
Bài viết
6
Chủ đề
4
Bài viết
6

Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ

Chủ đề
14
Bài viết
18
Chủ đề
14
Bài viết
18

Cách khai XNKTC có nhiều tờ khai nhánh

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

HS CODE

HS CODE

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8
  • admin

BIỂU THUẾ XUẤT NHÂP KHẨU CÁC NƯỚC

Chủ đề
27
Bài viết
29
Chủ đề
27
Bài viết
29
  • admin

BIỂU THUẾ XUẤT NHÂP KHẨU VIỆT NAM

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Logistics

Các Khái Niệm Về XNK Logistics

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

VGM - Full Hang tau - NVOCC

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Đóng gói hàng hóa XNK

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3
  • admin
Chủ đề
1
Bài viết
1

Chuỗi cung ứng

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Báo Cáo Thị Trường Logistics

Chủ đề
15
Bài viết
24
Chủ đề
15
Bài viết
24

QUY TRÌNH LÀM KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

MSDS là gì? (Material Safety Data Sheet)

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Vận tải đường sắt

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Vận tải đường thủy nội địa

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hãng Tàu

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hướng Dẫn Khai E.DO

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Vận tải đường không

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Vận tải hàng lạnh

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Incoterms

Incoterms

Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề
4
Bài viết
5

D.I.S.C

D.I.S.C

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
  • admin

Cẩm nang về C/O (xuất xứ hàng hóa)

What Is a Certificate of Origin?

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

FTA - Hiệp Định Thương Mại Tự Do

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Cảnh Giác C/O Giả

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

BẢNG TỔNG HỢP C/O HƯỞNG ƯU ĐÃI

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

2. C/O FORM E (ACFTA) CÓ HIỆU LỰC TỪ 2003

Chủ đề
10
Bài viết
11
Chủ đề
10
Bài viết
11
Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
5
Bài viết
5

8. C/O FORM VC CÓ HIỆU LỰC TỪ 2014

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4
  • admin
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

REX

Chủ đề
11
Bài viết
14
Chủ đề
11
Bài viết
14

15. RCEP đã ký ngày 15/11/20

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

C/O KHÁC

Chủ đề
13
Bài viết
17
Chủ đề
13
Bài viết
17

Link Tra Cứu C/O Các Nước

Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề
9
Bài viết
10
  • admin

Hướng dẫn khai C/O các loại

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
1
Bài viết
1

CÁC LOẠI MẪU C/O

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
3
Bài viết
3

C/O 3 BÊN

Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Các Trường Hợp Bác C/O

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Vướng Mắc về sai Mã HS code trên C/O

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Theo Dõi Chúng Tôi Trên Fanpage

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Bài mới nhất trong hồ sơ

Hiện tại mình đang cần tìm đối tác ngoại để họp tác mua bán sản phẩm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế. Bạn nào cần hàng chất lượng vui lòng liên hệ mình. Đặc biệt hàng bên mình có chứng chỉ lưu hành tự do tại Úc
Mình chuyên vận chuyển hàng hóa qua Mỹ bằng đường bay và tàu biển. Nhận tất cả các mặt hàng ( trừ hàng cấm ) / 0938 938 446
Công ty mình chuyên vận chuyển hàng rời bằng tàu biển các tuyến từ Bắc đến Nam và ngược lại. Mọi người cần vận chuyển hàng hóa thì liên hệ với mình nhé.
Sđt: 0901860198 Thanh Hằng.
Xin cảm ơn.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
908
Bài viết
1,003
Thành viên
667
Thành viên mới nhất
Phượngchu
Bên trên