11. C/O FORM CPTPP CÓ HIỆU LỰC TỪ 14/01/2019

Bên trên