Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Thủ Tục NK Chai, Lọ, Bao bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

    @Dang Nguyen Theo điều 4, NĐ 15 thì thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm=>đềuđược gọi chung là sản phẩm Nên các sản phẩm này đều test mẫu, tự công bố và làm kiểm...
Bên trên