Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Thông tư 09/2020/TT-BCT Vv hàng TNTX, CK,KNQ

  https://camnangxnk-logistics.net/thong-tu-09-2020-tt-bct-ngay-14-5-2020-quy-dinh-ve-lo-trinh-ap-dung-cua-khau-nhap-khau-xuat-khau-doi-voi-hang-hoa-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-gui-kho-ngoai-quan-co-hieu-luc/
 2. D

  Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương v/v Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

  https://camnangxnk-logistics.net/thong-tu-09-2020-tt-bct-ngay-14-5-2020-quy-dinh-ve-lo-trinh-ap-dung-cua-khau-nhap-khau-xuat-khau-doi-voi-hang-hoa-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-gui-kho-ngoai-quan-co-hieu-luc/
 3. D

  Nhận làm dịch vụ Báo Cáo Quyết Toán và đào tạo cầm tay chỉ việc Liên hệ camnangxnk-logistics.net số đt: 0978392436

  Liên hệ camnangxnk-logistics.net số đt: 0978392436 XEM VIDEO VỀ KHÓA HỌC BCQT https://youtu.be/ZYPm2yhxFog DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN PHẦN I + Các mẫu báo cáo Quyết toán hải quan phải nộp theo Thông tư 39/2018/TT-BTC: Mẫu 15 Báo cáo quyết toán với Nguyên vật liệu nhập khẩu...
 4. D

  Thông tư 60/2019/TT-BTC về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK

  https://camnangxnk-logistics.net/vbhn-2-tt-39-2015-va-tt-60-2019-ve-tri-gia-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau/
 5. D

  Link Kiểm Tra C/O form D từ Maylaysia

  http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/login/ Xem thêm https://camnangxnk-logistics.net/cv-3480-tchq-gsql-ngay-29-5-2020-vv-kiem-tra-c-o-dien-tu/
 6. D

  Tiếng Anh XNK

  https://camnangxnk-logistics.net/tai-lieu-xuat-nhap-khau/tieng-anh-logistics-xnk-tai-lieu-xuat-nhap-khau/?cat=87
Bên trên