01GPX/CV-TCHQ Xin hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ 3 theo loại hình B13

admin2

Member
Bên trên