02/VAF V/v giải trình hàng hóa cho tặng cho học sinh khiếm thị và đề nghị miễn thuế

admin2

Member
Bên trên