1723/TCHQ-GSQL thay thế 1696/TCHQ-GSQL v/v Thủ tục hành lý của khách nhập cảnh, Thủ tục hải quan đối với hành lý của khách xuất cảnh, nhập cảnh

Bên trên