2311/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2022 Giải đáp vướng mắc về thuế việc doanh nghiệp nội địa mua khuôn của doanh nghiệp nước ngoài để cho doanh nghiệp nước ngo

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên