43556 Vv xin hướng dẫn thủ tục XNK tại chỗ cho loại hình gia công chuyển tiếp tại chỗ ( gia công 4 bên) cho thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Vi

admin2

Member
 
Bên trên