832/TCHQ-TXNK ngày 14/03/2022: Thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ, thiết bị y tế

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Bên trên