Ai Cập cấm xuất khẩu ba tháng đối với dầu ăn, ngô, lúa mì

Bên trên