C/O BỊ BÁC CÓ ĐƯỢC BỔ SUNG LẠI SAU ĐÓ?

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Trước giờ mọi người hay nghĩ là C/O bị hải quan bác rồi là xem như xong phim rồi chứ? Được bổ sung để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nữa à?
Theo câu trả lời bên dưới là: được.
Cách làm:
Khi bị bác C/O, thì sửa tờ khai lại với thuế suất thông thường, đồng thời khai ở phần ghi chú: Nợ C/O. Sau khi có C/O mới thì khai bổ sung lại. ( Phải yêu cầu shipper giữ nguyên số ngày invoice cũ trên C/O mới).

Còn một vấn đề liên quan là: Ngay khi bị bác C/O, phải khai lại thuế suất thông thường ( tăng thuế), vậy ngay lúc này có bị phạt hay không thì nghiên cứu kỹ theo link bên dưới nhé
https://camnangxnk-logistics.net/cac-truong-hop-khai-bo-sung-co-hanh-vi-vi-pham-duoc-quy-dinh-cu-the-tai-cac-van-ban-neu-tren-moi-bi-xu-ly-theo-quy-dinh-de-nghi-doanh-nghiep-nghien-cuu-de-thuc-hien/
----------------------------------------
CÂU HỎI:
Công ty có lô hàng nhập khẩu có c/o form D điện tử. Khi hải quan kiểm tra trên hệ thống và báo là c/o điện tử bi sai chưa hợp lệ nên đã bác c/o trên và yêu cầu cty khai lại thuế ưu đãi B01. Cty khai lại tờ khai với thuế ưu đãi B01 và tờ khai đã thông quan. Nay shipper đã điều chỉnh lại c/o đúng và gởi lại cho chúng tôi. Vậy chúng tôi khai AMA và bổ sung c/o mới thay cho c/o bị hải quan bác có được không và thời hạn khai bổ sung là 1 năm hay 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai?

CÂU TRẢ LỜI:
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
- Tham khảo điểm 1.2 phần I Công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế 1 cửa ASEAN:
“1.2. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn người khai hải quan khai báo việc bổ sung C/O trên tờ khai hải quan tại thòi điểm làm thủ tục hải quan tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.
Ví dụ: khai “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” trên Phần ghi chú.
Khi người khai hải quan khai bổ sung C/O, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA - khai bổ sung sau thông quan và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu Phần ghi chú trên tờ khai AMA theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1 nêu trên.”
- Căn cứ Điều 14 Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 về việc thực hiện thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ:
“Điều 14. Thời hạn hiệu lực của C/O
Thời hạn nộpC/O được quy định như sau:
1. C/O có hiệu lực trong trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp, và phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn đó.”
Như vậy, trường hợp Công ty được phép khai bổ sung C/O sau thông quan theo như hướng dẫn nêu trên bằng cách thực hiện nghiệp vụ AMA. Thời hạn khai báo bổ sung ngay khi có đủ hồ sơ, chứng từ để tránh quá hạn 60 ngày theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Lưu ý C/O sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp C/O chứ không phải là thời hạn phải khai bổ sung
Nguồn hải quan đồng nai https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/thoi-han-bo-sung-c-o-bi-hai-quan-bac-sau-khi-xin-lai-c-o-dung-50028.html
 
Bên trên