C/O form AHK (ASEAN – HỒNG KÔNG, CHINA)

admin

Administrator
Staff member
14
Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Đầu tư song phương. AHKFTA chính thức có hiệu lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019.

http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/10384-cac-hiep-dinh-giua-asean-va-hong-kong-trung-quoc

2.1. Nghị định 07/2020/NĐ-CP Ngày 05/01/2020 QUY ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2019 – 2022
Xem nghi-dinh-07-2020-nd-cp-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai

Download Now!
2.2. Thông tư 21/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2019 QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC
XEM 21_2019_TT-BCT_427796

Download Now!
15
16
17
2.3. Các lưu ý về FORM AHK
Các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 11/6/2019 đến trước thời điểm Nghị định 07/2020/NĐ-CP có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA sẽ được hoàn thuế đã nộp ( https://haiquanonline.com.vn/kiem-tra-muc-thue-suat-thue-nk-uu-dai-dac-biet-ahkfta-120909.html)

Địa chỉ ô số 2 và số 11 sau Hồng Kông phải thêm China vô ( Hongkong, China), vì Hongkong là đặc khu kinh tế, và về vị trí địa lý nó vẫn thuộc China, chứ HK không phải là 1 quốc gia nên theo quy định phải thêm country vào nhé.
  • Tất cả form AHK xuất từ các nước Asean đi HK mặc dù là tiêu chí áp dụng RVC cũng KHÔNG ghi trị giá FOB trên C/O. Đây là điểm khác biệt so với các form khác, ngược lại từ HK về các nước ASean nếu dùng RVC thì phải ghi trị giá trên C/O
  • Cách ghi RVC trên ô 8 của C/O, chỉ ghi số % tính ra, giống như form D. Không được ghi chữ RVC ra ( xem hướng dẫn cách ghi mặt sau C/O)
2.4. C/O form AHK BÊN THỨ 3
ô 7: Tên và địa chỉ Cty phát hành hoá đơn ô 10
ô 10:
Số và ngày hoá đơn do Cty ô 7 phát hành
ô 13: Tick " Third-party invoicing"
(có một số trường hợp khác xem them điều 33 Thông tư 21_2019_TT-BCT hoặc điểm 9 mặt sau C/O)

2.5. Click vào xem quy trình xin C/O tại Bộ Công Thương cấp tất cả các mẫu: AANZ, AK, AHK, AI, AJ, CPTPP, D, E, EAV, KV, VC, VJ, …(http://www.ecosys.gov.vn/Homepage/GuideDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-khai-bao-CO)
 
Last edited:
Bên trên