Các Trường Hợp Bác C/O

admin 0978392436

Administrator
Staff member
1. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có C/O Form E (hoặc các nước khác có hưởng ưu đãi các loại Form) . Khi làm thủ tục thông quan nếu bị kiểm hoá trên hàng NK không có tên nhà sản xuất trên Shipping Marks thì Hải quan họ sẽ bác C/O không cho hưởng ưu đãi nhé.
Nên Phải Yêu Cầu Cty Xuất Khẩu in tên nhà sản xuất trên Shipping Marks và dán nhãn đầy đủ và phải có Made in China để tránh thiệt hại nhé.
2.
Trường hợp trên ô số 1 của C/O form E ghi người ủy quyền (không phải người xuất khẩu) thì C/O không hợp lệ để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt (hải quan từ chối C/O)
90

VÍ DỤ: C/O FORM E 3 bên không hợp lệ và không được chấp nhận hưởng ưu đãi thuế đặc biệt khi:
1. Công ty C ký hợp đồng với công ty A (nhà máy sản xuất, người xuất khẩu)

  • Invoice, packing list đều được issue bởi công ty A
  • Tại ô số 1 của FORM E thể hiện người xuất khẩu là công ty B, ô số 7 thể hiện: Manufacture: Công ty A
Như vậy chứng từ thể hiện công ty C mua trực tiếp từ nhà sản xuất, xuất khẩu là công ty A, nhưng người đứng trên ô số 1 FORM E lại thể hiện là công ty B. Trường hợp này gọi là C/O FORM E ủy quyền và C/O FORM E không được chấp nhận, chắc chắn bị bác C/O luôn và không được hưởng ưu đãi thuế đặc biệt
2.1. Công văn 1196/GSQL-TH
ngày 09 tháng 09 năm 2014 bác C/O uỷ quyền
65


2.2. 5467/TCHQ-GSQL
16 tháng 09 năm 2013 bác C/O uỷ quyền
66

- Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hệ thống Hài hoà phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa). Theo đó, tại Phụ lục 2 của Thông tư quy định về thủ tục cấp và kiểm tra C/O, không có quy định về về trường hợp người uỷ quyền được đứng tên trên ô số 1 của C/O.

- Tham khảo công văn số 279/GSQL-GQ4 ngày 10/02/2017 của Cục Giám sát Quản lý trả lời cho Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về vướng mắc C/O mẫu E. Theo đó, đối với trường hợp C/O mẫu E thể hiện người uỷ quyền, yêu cầu đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2013 của Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2013 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh , Thành phố về vướng mắc cách ghi thông tin người uỷ quyền trên ô số 1 của C/O.

1. Người được ghi trên ô số 1 của C/O mẫu E:

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 343/XNK-XXHH ngày 12/08/2013 thì người đứng tên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn là do bên thứ ba phát hành.

Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

2. Về C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2076/TCHQ-GSQLngày 07/06/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 hướng dẫn.


Căn cứ quy định trên, trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

Việc kiểm tra xác định tính hợp lệ của C/O: Cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra C/O theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, tại Điểm g, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định:

“Trong quá trình kiểm tra sau thông quan, thanh tra, nếu có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì cơ quan hải quan tiến hành xác minh và căn cứ vào kết quả xác minh để quyết định việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt”.

Do đó, trường hợp hàng hoá đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan, thanh tra nếu có đủ cơ sở xác định C/O không hợp lệ thì thực hiện từ chối C/O theo quy định. Nếu chưa đủ cơ sở từ chối thì thì thực hiện xác minh C/O theo quy định dẫn trên.

3. Chú Ý Hàng Xuất đi Myanmar có form D & E
Các bạn nào có hàng xuất đi Myanmar lưu ý nếu C/O form D & E áp dụng thì bắt buộc phải chọn đúng loại vận đơn (Origina B/L) lúc làm B/L và gửi OBL cho cnee để chấp nhận form D hoặc E. Telex hay SWB sẽ không được chấp nhận trong trường hợp này.
91
91

Hàng Xuất đi Myanmar Có Form D & E
 
Last edited:
Bên trên