Cảng Cát Lái /Cảng Phú hữu, Kho CFS Tân cảng Phú hữu, Kho CFS Cát lái (Kho 1, 2, 3, 5), Kho ngoại quan cát lái, Cảng Sp-Itc, Kho CFS SP-ITC, 02CI

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 • Cảng cát lái: 02CIS01 - VNCLI
 • Cảng Sp-Itc: 02CIS02 - VNITC
 • Cảng Tân cảng Hiệp lực: 02CIS03 - VNTCQ
 • Kho CFS Tân cảng Phú hữu: 02CIS04 - VNCLI
 • CFS container lạnh cát lái: 02CIS05 - VNCLI
 • Kho CFS SP-ITC: 02CIS06 - VNCLI
 • Kho CFS Ngọc khanh: 02CIS07 - VNCLI
 • Kho CFS 1, 2, 3, 5 Cát lái: 02CIRCI - VNCLI
 • Kho CFS / KNQ Đông tây: 02CIW01 - VNCLI
 • Kho ngoại quan cát lái: 02CIW02 - VNGII
 • Kho ngoại quan TPP: 02CIW03
529

 • Cảng Container Quốc Tế SP-ITC
  • Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC
  • Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02
  • Mã địa điểm lưu kho: 02CIS06
  • Mã đường biển, đường sông: VNFDZ
  • Mã đường sắt, đường bộ: VNFDZL
 
Last edited:
Bên trên