Catalogue đi kèm với máy móc thiết bị, phụ tùng thì không phải xin giấy phép nhập khẩu, xem 2083/TCHQ-GSQL

Bên trên