CHÚ Ý Cách Khai ''CU'' MO''- NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

admin

Administrator
Staff member
Từ ngày 01/4/2020, khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc chương 84 hoặc chương 85 thì người khai hải quan khai báo vào ô thứ nhất trong 05 ô khai các mã văn bản pháp quy theo nguyên tắc:

- Với hàng đã qua sử dụng sẽ khai mã “CU”.
202

- Với hàng hóa chưa qua sử dụng sẽ khai mã “MO”
203
 
Bên trên