CHÚ Ý Cách Khai ''CU'' MO'' hàng hóa chương 84, 85

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Từ ngày 01/4/2020, khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc chương 84 hoặc chương 85 thì người khai hải quan khai báo vào ô thứ nhất trong 05 ô khai các mã văn bản pháp quy theo nguyên tắc:

- Với hàng đã qua sử dụng sẽ khai mã “CU”.
202


- Với hàng hóa chưa qua sử dụng sẽ khai mã “MO”
203
 
Bên trên