CTY XK YẾN SÀO NINH THUẬN

admin 0978392436

Administrator
Staff member
3171

3173
3174

CÔNG TY YẾN SÀO NINH THUẬN chuyên gia công tổ yến các loại, sản xuất xuất khẩu tổ yến và các sản phẩm từ yến đạt tiêu chuẩn đi các nước trên thế giới. LIÊN HỆ 0978392436
Chuyên tư vấn làm mã định danh nhà yến, mã cơ sở chế biến để xuất khẩu đi Trung Quốc và các nước
Specializing in providing A5 bird's nest for export with the lowest price in Vietnam, abundant supply, processing factory that meets ISO 22000 standards
专业提供越南最低价格出口A5燕窝,货源充足,符合ISO 22000标准的加工厂
 

Đính kèm

Last edited:

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Specializing in providing A5 bird's nest for export with the lowest price in Vietnam, abundant supply, processing factory that meets ISO 22000 standards
专业提供越南最低价
 
Bên trên