CV 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/21 Vv ghi xuất xứ trên tờ khai xuất khẩu

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Last edited:

admin 0978392436

Administrator
Staff member
2437/TCHQ-GSQL, 1413/HQTPHCM-GSQL khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 
Bên trên