DANH MỤC CÁC HÀNG HÓA TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

admin 0978392436

Administrator
Staff member
TT 05/2021/TT-BKHĐT Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018
 
Last edited:
Bên trên