Danh Mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN: 15/2018/TT-BNNPTNT

admin

Administrator
Staff member
Danh Mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN: 15/2018/TT-BNNPTNT – 29/10/2018.tt15-bnn2018pdf
 
Bên trên