Hướng dẫn khai hải quan hàng nhập khẩu không thanh toán “FOC” (Free of Charge)

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Trường hợp 1: Khai báo hàng không thanh toán FOC cùng với hàng thanh toán trong cùng 1 lô hàng.
Căn cứ pháp lý: Căn cứ theo quy định tại Mục 1.44 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:
 1. Tại Ô mã phân loại trị giá hóa đơn: Nhập mã phân loại giá hóa đơn/ chứng từ thay thế hóa đơn:
 • “C”: Giá hóa đơn cho hàng hóa bao gồm phải trả tiền và không phải trả tiền. (Ta chọn mục này).
 • Tham khảo hình ảnh dưới:
Bill Trading Service Co.,LTD

 1. Tại Ô 4: Tổng trị giá hóa đơn:
  Trường hợp hóa đơn bao gồm cả hàng phải trả tiền và hàng FOC/ hàng khuyến mại:
Nhập tổng trị giá hóa đơn, nhập liệu như sau:
 • Đối với hàng trả tiền: Nhập các chỉ tiêu bình thường như hướng dẫn (Hệ thống vẫn hỗ trợ tự động phân bổ tính toán trị giá tính thuế).
 • Đối với hàng FOC/ hàng khuyến mại: Nhập tổng trị giá hóa đơn, đồng thời tại ô “Chi tiết khai trị giá” nêu rõ dòng hàng thứ mấy là hàng FOC/ hàng khuyến mại.
  • Ô “Trị giá hóa đơn”, ô “Đơn giá hóa đơn”: để trống
  • Ô “Trị giá tính thuế”: Nhập trị giá tính thuế của mặt hàng.
Bill Trading Service Co.,LTD


Bill Trading Service Co.,LTD


 1. Ở tab “Danh sách hàng”: Dòng hàng nào là dòng F.O.C thì khi khai báo tên hàng bạn mở ngoặc khai hàng (F.O.C) như hình:
Bill Trading Service Co.,LTDTrường hợp 2: Khi hàng FOC là một lô hàng riêng (lô hàng không chung bill với hàng mậu dịch): Trường hợp này bạn mở 1 tờ khai phi mậu dịch riêng, khai báo bình thường theo hình thức phi mậu dịch.
 • “B”: Giá hóa đơn cho hàng hóa không phải trả tiền (FOC/ Hàng khuyến mại).
Nguồn bài viết của bạn Nam
 
Bên trên