Hướng dẫn nhập liệu "MÃ NƯỚC" tại thông tin NGƯỜI XUẤT KHẨU trên tờ khai nhập khẩu trong trường hợp mua bán 3 bên

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Hướng dẫn nhập liệu "MÃ NƯỚC" tại thông tin NGƯỜI XUẤT KHẨU trên tờ khai nhập khẩu trong trường hợp mua bán 3 bên(chỉ tiêu 1.23 mẫu 01 PL 1 TT39/2018):

- Việt Nam: người mua

- Thailand: Người bán

- Hàng được chuyển thẳng từ Malaysia về Việt Nam.
97

98
 
Bên trên