Khai tờ khai xuất khẩu trước khi đưa hàng vào địa điểm tập kết hàng xuất khẩu sẽ bị phạt từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên