Kiểm tra C/O mẫu AK nhập khẩu từ Hàn Quốc

admin

Administrator
Staff member
Đối với các lô hàng có C/O mẫu AK nhập khẩu từ Hàn Quốc, các đơn vị thực hiện kiểm tra đối chiếu C/O do doanh nghiệp xuất trình với thông tin về C/O đó trên các webite sau:

- Trường hợp C/O mẫu AK do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp: http://english.korcham.net.

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Korcham - The Certificate of origin (ô bên phải màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

- Trường hợp C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp: .

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Information Plaza/Certificate of origin (ô phía trên màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

2. Trường hợp hàng hóa đã được thông quan, đề nghị các đơn vị tiến hành kiểm tra sau thông quan và thực hiện kiểm tra C/O như hướng dẫn tại điểm 1 trên đây.

Đối với C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp từ ngày 01/03/2008, các đơn vị truy cập website http://english.customs.go.kr để kiểm tra C/O như trên. Đối với C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp trước ngày 01/03/2008, các đơn vị kiểm tra C/O căn cứ thông tin tại danh mục thống kê trong đĩa CD kèm theo công văn này.
 
Bên trên