Mã Chi Cục HQ CK Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS)

admin 0978392436

Administrator
Staff member
  • Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (kho TCS + Kho SCSC). Mã VNACCS: 02B1
  • Tên Đội: Đội Thủ tục hàng hóa XNK – TCS – CC HQ Sân bay quốc tế Tân Sơn nhất.
  • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

    – Kho TCS Nhập khẩu: 02B1A03 (Địa Chỉ: 46-48 Hậu Giang).
    – Kho SCSC Nhập khẩu: 02B1A04 (Địa Chỉ:32 Phan Thúc Duyệt).
 
Bên trên