Mang bánh McDonald's vào Úc, một người bị phạt gần 2.000 USD

Bên trên