NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

admin 0978392436

Administrator
Staff member
1020


DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
PHẦN I
+ Các mẫu báo cáo Quyết toán hải quan phải nộp theo Thông tư 39/2018/TT-BTC:
Mẫu 15 Báo cáo quyết toán với Nguyên vật liệu nhập khẩu
Mẫu 15a Báo cáo quyết toán với Thành phẩm xuất khẩu
Mẫu 15b Báo cáo quyết toán với Nguyên vật liệu nhập khẩu loại hình gia công ở nước ngoài, DNCX
Mẫu 15c Báo cáo quyết toán sản phẩm loại hình gia công ở nước ngoài, DNCX
Mẫu 16 Định mức thực tế sử dung
PHẦN II Nội dung dịch vụ lập báo cáo quyết toán Hải Quan:
+ Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, gia công ngược, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu.
Nguyên liệu, vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm.
Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài.
Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu.
Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu.
Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
+ Kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hoá xuất khẩu và lập các biểu mẫu báo cáo quyết toán

  • Kiểm tra hồ sơ hải quan, hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (đối với trường hợp kết hợp kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế), báo cáo quyết toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho và các chứng từ khác người khai hải quan phải lưu theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.
  • Kiểm tra định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ liên quan đến việc xây dựng định mức.
  • Lập các biểu mẫu báo cáo quyết toán cho từng loại hình
Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm thực tế chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn và xử lý mối quan tâm của quý doanh nghiệp về các vấn đề:

  • Trễ hạn nộp báo cáo quyết toán hải quan
  • Chênh lệch số liệu giữa kế toán và bộ phận XNK dẫn đến bị truy thu thuế
  • Doanh nghiệp không hiểu rõ về kê khai, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
  • Cách lập từng chỉ tiêu báo cáo quyết toán. Cách xử lý chênh lệch số liệu. Cách hạch toán lập và lưu giữ số chi nguyên liệu vật tư nhập khẩu.
  • Kinh nghiệm kiểm soát nguyên vật liệu sản xuất.
  • Quy định xử lý phế liệu, phế thải trong định mức và ngoài định mức. Các điểm lưu ý khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo. Công tác chuẩn bị trước khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo.
  • Kiểm tra sau thông quan.
TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436
 
Last edited:

admin 0978392436

Administrator
Staff member
LỚP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH
Học phí 3triêu đồng,
Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo
Bạn nào học thì vào nhóm
https://zalo.me/g/bklmwy030
ĐT/Zalo: 0978392436
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/
 
Bên trên