Phạt hành chính nếu không kê khai, nộp thuế GTGT tại thời điểm NK tại chỗ A11, A12, E31

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Bên trên