QUY TRÌNH LÀM KIỂM DỊCH THỰC VẬT

admin

Administrator
Staff member
Kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng thuộc diện kiểm dịch.
Các bước thực hiện thủ tục làm kiểm dịch thực vật đối với hàng nhập khẩu như sau:

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
  1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (2 bản).
  2. Giấy phép kiểm dịch
  3. Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) do cơ quan kiểm dịch thực
vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu
1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

- Doanh nghiệp phải có tài khoản trên phần mềm Kiểm dịch và Một cửa thông tin Quốc gia
https://vnsw.gov.vn
- Khai báo đăng ký trên phần mềm kiểm dịch, có mã hồ sơ, nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực
vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật trên Website Một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn
2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
– Cơ quan kiểm dịch thực vật tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
– Khi bộ hồ sơ đăng kí đã được cơ quan kiểm dịch kiểm tra và cấp số đăng kí thì chủ vật thể tiến hành đóng phí theo Thông tư 231/2016/TT-BTC của Bộ tài chính tại bộ phận thu ngân. Sau đó kí tên đóng dấu của cơ quan kiểm dịch lên đơn đăng ký kiểm dịch thực vật.

3. Khai tờ khai hải quan và yêu cầu chuyển container ra bãi khu vực lấy mẫu kiểm dịch
Khi làm thủ tục hải quan thì yêu cầu cán bộ lấy mẫu kiểm dịch đóng tại cảng, sân bay/hoặc cơ quan kiểm dịch ở điạ phương lấy mẫu để kiểm dịch...

4. Kiểm tra vật thể

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

Kiểm tra tại cảng, cửa khẩu/ kiểm dịch thực vật tại cảng, cửa khẩu
  • Xuất trình Hải quan giám sát công văn cho phép hạ cont để lấy mẫu kiểm dịch, kiểm tra chất lượng
  • Sang phòng thủ tục Cảng, đóng phí hạ cont phục vụ việc lấy mẫu.
  • Xuất trình Phiếu tác nghiệp hạ cont cho Hải quan giám sát bãi để xác nhận số Cont, số seal
Sau khi hoàn thành thủ tục hạ cont và hàng hóa đã tập kết đầy đủ tại cảng, cửa khẩu chủ lô hàng thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho chuyên viên kiểm dịch đến kiểm tra trực tiếp lô hàng.

5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.
286
 
Bên trên