QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU INOX +LẤY MẪU THÉP KHÔNG GỈ ĐI GIÁM ĐỊNH

admin

Administrator
Staff member
448
B 1: Doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trên hện thống 1 cửa Quốc Gia (ở HCM là bắt buộc làm trên https://vnsw.gov.vn/) hoặc đăng ký hồ sơ giấy trực tiếp tại đơn vị giám định.
B 2: Sau khi đơn vị giám đinh tiếp nhận hồ sơ thì phân công giám định viên kiểm tra và liên hệ khách hàng về cách thức lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu.
B 3: Làm TTHQ nhập khẩu Thép không gỉ + Mang hàng về bảo quản.
B 4: Liên hệ Giám định viên để thực hiện lấy mẫu theo QCVN 20:2019/BKHCN áp dụng từ ngày 01/06/2020. Các công việc bên giám định sẽ làm:
  • Kiểm tra tổng thể lô hàng.
  • Kiểm tra số lượng, kích thước hàng hóa.
  • Lấy mẫu tại cảng hoặc lấy mẫu tại kho bảo quản hàng hóa theo thỏa thuận của doanh nghiệp và đơn vị kiểm tra.
Ghi chú: Việc thực hiện lấy mẫu để phân tích theo QCVN20/2019 làm thế nào để có lợi nhất cho khách hàng và không bị ảnh hưởng đến cuộn thép, thì các giám định viện lấy kích thước nhỏ nhất có thể, không vượt quá kích thước dài x rộng là (100mmx100mm).
  • Mang mẫu về phân tích tại phòng thí nghiệm và hoàn thiện hồ sơ.
  • Thông báo kết quả lô hàng trên hệ thống 1 cửa hoặc bản cứng cho doanh nghiệp.
B 5: DN nhắn tin số chứng thư trên 1 cửa quốc gia cho cán bộ Hải quan để thông quan TKHQ NK Inox (kết thúc hồ sơ).
Nguồn https://damvietxnk.weebly.com/blog/category/all
 
Bên trên