QUY TRÌNH XUẤT HÀNG THỦY SẢN SANG TRUNG QUỐC

admin

Administrator
Staff member
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm về chính sách Trung Quốc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau:
1. Trình tự một lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải có 02 điều kiện:
1.1. Cơ sở xuất khẩu thủy sản được công nhận cấp mã số xuất khấu.
1.2. Lô hàng xuất khẩu được kiếm tra, chứng nhận, kiểm dịch theo thỏa thuận Việt Nam - Trung Quốc.
2. Thủ tục cụ thể:
2.1. Được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra chứng nhận, cấp mã số và mã số được cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chấp nhận;
2.1.1. Cơ sở sản xuất phải đáp ứng các điều kiện:
  • Nhà xưởng, trang thiết bị, con người phục vụ cho hoạt động sản xuất: phải đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02 - 01:2009/BNNPTNT. + Chương trình quản lý chất lượng: đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02 - 02:2009/BNNPTNT.
  • Phải xây dựng chương trình quán lý chất lượng theo HACCP cho các sản phẩm dự kiến xuất khẩu vào Trung Quốc.
  • Xây dựng thủ tục truy xuất và thu hồi sản phẩm: đáp ứng theo Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT;
  • Ghi nhãn hàng hóa: đáp ứng theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 cùa Chính phủ về nhãn hàng hóa và theo yêu cầu cua thị trường nhập khẩu. Các sản phẩm nhập khẩu biên mậu nhận biết trên bao bì đóng gói phải in ấn chắc chắn (không bao gồm hải sản ướp đá lạnh).
Nội dung nhãn sán phẩm phải bao gồm:
  • Tên thương mại và tên khoa học.
  • Quy cách, ngày sản xuất, số lô,.
  • Điều kiện bảo quản, phương thức sản xuất (đánh bắt biển/nuôi trồng), Vùng sản xuất.
  • Tên và mã số doanh nghiệp chế biến sản xuất, đích đến là nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Cùng một lô hàng nhãn mác có kích thước phông chữ, màu sắc và vị trí trên bao bì phải giống nhau. Ghi nhãn hàng hoá phải được hoàn tất trước khi công xưởng đóng gói, không được phép in tạm thời, dán tem, đóng bao hay các phương thức khác.
2.1.2. Cơ sở Đăng ký với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được kiểm tra cấp mã số theo thu tục hành chính tại Quyết định số 2316/QĐ- BNN-QLCL ngày 10/6/2016 và Quyết định số 1414/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết theo thu tục hành chính- phụ lục I).
2.2. Đăng ký cấp chứng nhận cho lô hàng xuất khẩu sang Trung Ọuốc.
Doanh nghiệp sau khi có mã số muốn xuất khẩu lô hàng sang Trung Quốc cần thực hiện:
2.2.1. Đăng ký trên hệ thống một cửa quốc gia (cấp chứng thư điện tử đáp ứng theo quy định của hải quan Việt Nam).

169170
2.2.2. Đăng ký cấp chứng thư bản giấy theo Thông tư số 48/2013/TT- BNNPTNT, ngày 12/11/2013 (đáp ứng theo quy định của hải quan Trung Quốc) theo mẫu tại phụ lục XII, XIII thông tư 48.
- Nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu. Sau khi hoàn thành các điều kiện nêu trên, DN làm thủ tục Hải quan, thủ tục Biên phòng để xuất khẩu hàng Thủy sản đông lạnh sang Trung quốc qua cửa khẩu đường bộ / đường biển... như một lô hàng xuất khẩu bình thường. Hiện tại, do bị buộc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch (có nghĩa doanh nghiệp bên Trung Quốc mua sản phẩm thì ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bên Việt nam) với yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc từ phía Trung Quốc nên DN xuất khẩu thủy sản của VN gặp khá nhiều khó khăn.
Vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở NN và PTNT Quảng Ninh (qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ cột 8, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh, SĐT: 02033634914).
Nguồn: Cục Hải quan Quảng Ninh.

- Công văn 1129/ QLCL-CL1 ngày 21/6/2019 về việc vướng mắc trong xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản đã ban hành.
166
- Công văn 1822/QLCL-CL1: đăng ký xuất khẩu sản phẩm thủy sản mới sang Trung Quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản (NAFIQAD) ban hành.
167168
 
Bên trên