Quy trình Đăng ký hạ container chờ xuất khẩu trên eport

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Đầu tiên đăng ký tài khoản eport thông tin lô hàng--->khai báo số quản lí hàng hóa--->khai báo số tờ khai--->thanh toán---> đối chiếu thông quan---> vào số tàu.
Vào Phần Giao cont hàng chờ xuất ...
Khai bình thường, thông tin từ VGM và PKL cont.
Khai báo số quản lý hành hóa nếu chưa lên tk, nếu có số tk rồi thì bổ sung vào luôn.
Thanh toán trước khi cont vào Cảng CL.
Thông quan tk rồi thì qua Thương vụ hàng xuất thanh lý vào sổ tàu ( Ko cần qua HQ Giám sát nữa ).
Chỗ khai tk và số định dang nếu chưa có thì bạn khai đại số nào đó để thanh toán cho cont hạ trước khi nào có add vào sau, đừng quên đấy
 
Bên trên