Quy Trình Nhập Khẩu Mật Ong Nguyên Chất

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Mặt hàng “mật ong tự nhiên” thuộc Mục 6. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch (trang 32).tt15-bnn2018pdf THEO Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT (Xem tt15-bnn2018pdf) ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

1/ Quy trình nhập khẩu mật ong nguyên chất ( doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang việt nam, xem danh sách http://cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-thuy-san.aspx)

a/ Đăng kí kiểm dịch ở Cục Thú Y.
– Hợp đồng ngoại thương.
– Đăng ký Chứng nhận kiểm dịch động vật (Animal Health Certificate).
https://vnsw.gov.vn/profile/MinistriesDetail.aspx?id=19&item=124
251

thời gian 3-5 ngày sẽ có kết quả.

b/ Các chứng từ cần thiết để nhập khẩu và thông quan lô hàng.
Về kiểm tra an toàn thực phẩm:
- Căn cứ Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:
Điều 15. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định….”
Do đó, hàng hoá nhập khẩu là thực phẩm thuộc diện kiểm tra chất lượng nhà nước

– Animal Health Certificate.
– Invoice.
– Packing list.
– Bill of Loading.
– Giấy đăng ký kiểm dịch và khai báo ở Cục Thú Y Vùng VI.(http://raho6.gov.vn/?page_id=92)
– Giấy chứng nhận của nhà sản xuất không có dư lượng kháng sinh Chloramphenicol trong mật ong.
– Tờ khai hải quan
Mã HS Mật ong tự nhiên: 04090000
Thời gian 1-3 ngày sẽ thông quan và lấy hàng về.
c/ Để được bán hàng ra thì trường cần phải làm tự công bố:
Về tự công bố và công bố sản phẩm:

- Căn cứ Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Điều 4. Tự công bố sản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
Điều 6. Đăng ký bản công bố sản phẩm

– Mẫu sản phẩm 300-500gr
Thời gian 10-15 ngày sẽ có bản tự công bố và tiêu thụ nội địa.

"<yoastmark


Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm. Như vậy việc nhập khẩu thực phẩm chức năng cần hai điều sau: Tự công bố VSATTP trước khi nhập khẩu sản phẩm về và kiểm tra chất lượng khi hàng đã nhập cảng.
Điều 5, Hồ sơ công bố, trình tự tự công bố sản phẩm – Nhập khẩu thực phẩm chức năng năm 2019
1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:
a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
2. Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau:
a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
  1. Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
  2. Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
Lưu ý: Một sản phẩm sẽ phải làm một bản tự công bố, và hiệu lực là một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Như vậy trong một năm đó nếu nhập sản phẩm tương tự thì không phải đăng ký tự công bố VSATTP nữa.


161
130

Kiểm tra chất lượng – Nhập khẩu thực phẩm chức năng năm 2019


Bước 3: Khi đăng ký xong sẽ được cấp giấy Đăng Ký Kiểm Tra Thực Phẩm Nhập Khẩu


162Bước 4: Khai tờ khai hải quan online và nộp bộ hồ sơ cho Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu nơi hàng đến
Bộ hồ sơ gồm:

  1. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  2. Vận đơn (Bill of Lading)
  3. Hóa đơn (Invoice)
  4. Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có)
  5. Giấy Đăng Ký Kiểm Tra Thực Phẩm Nhập Khẩu
  6. Giấy chứng nhận kiểm dịch
  7. Văn Bản Đề Nghị Mang Hàng Về Bảo Quản theo Mẫu Số 09/BQHH/GSQL (https://camnangxnk-logistics.net/tong-hop-bieu-mau-ve-thu-tuc-hai-quan-giam-sat-hai-quan-theo-tt-39-click-vao-so-hieu-tai-ve/)

133


Chú Ý về thủ tục mang hàng về bảo quản: Không phải DN nào cũng được mang về bảo quản
Việc kiểm tra được thực hiện tại cửa khẩu; trường hợp đưa hàng về địa điểm khác để kiểm tra theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc người khai hải quan có yêu cầu đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có văn bản đề nghị theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.
Sau khi hồ sơ hợp lệ (có thể hàng bị kiểm hoá tại cảng) hải quan sẽ xem xét cho Cty mang hàng về bảo quản và cán bộ nơi Đăng Ký Kiểm Tra Thực Phẩm Nhập Khẩu sẽ đến nơi Cty bảo quản hàng hoá lấy mẫu đem mẫu đi kiểm tra chất lượng. Khi hàng hoá đạt chất lượng thì họ cấp giấy Thông Báo Kết Quả Xác Nhận Thực Phẩm Đạt Yêu Cầu Nhập Khẩu rồi thì nộp cho Hải Quan để được thông quan hàng hóa.


160Chú Ý Trường hợp hàng không đạt chất lượng nhập khẩu:
Căn cứ kết kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép người khai hải quan được tái chế hàng hóa hoặc buộc tiêu hủy, buộc tái xuất, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xử lý theo quy định của pháp luật. (phạt vi phạm hành chính khoảng 40trieu) theo Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
2/ Quy trình nhập khẩu mật ông nguyên chất ( Doanh nghiệp chưa được xuất khẩu mật ong sang việt nam).
a/ Cần phải xin giấy phép Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan trực tiếp quản lý.
b/ Sau khi có giấy phép thì cần đăng kí kiểm dịch ở cụ thú y.
c/ Làm thông quan nhập khẩu như phía trên.

Trường hợp bạn muốn thuê đơn vị dịch vụ làm thủ tục thông quan, họ sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị chứng từ để làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Hoặc họ có thể làm trọn gói Door to door cho bạn vào link bên dưới.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT

TRUNG TÂM LOGISTICS – XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ
 

Đính kèm

Bên trên