REX (form A) cấp sau chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được phép phát hành sau và ghi “Retrospective Statement”, điều 6 TT 38/2018/TT-BCT

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên