Theo quy định mới của cơ quan quản lý Ai Cập (NFSA_National Food Safety Authority) các sản phẩm Food products & Food contact materials phải được giám

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Theo quy định mới của cơ quan quản lý Ai Cập (NFSA_National Food Safety Authority) các sản phẩm Food products & Food contact materials phải được giám định chất lượng trước khi xuất khẩu
Hàng hoá nếu đạt yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia Ai Cập thì sẽ được Bureau Veritas cấp chứng thư CoI (Certificate of Inspection),
nếu không; Hải quan Ai Cập từ chối thông quan hàng hoá hoặc hàng hoá phải buộc tái xuất, tiêu huỷ tại các cửa khẩu Ai Cập.
 
Bên trên