Thông báo số 500/TB-XNK Về việc khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK ĐT

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên