THỦ TỤC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

admin 0978392436

Administrator
Staff member
215

1. Bước 1: Về thủ tục nợ C/O và khai báo thuế suất:
- Căn cứ Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan;

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV), trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;

c) Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai thuế suất MFN, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc người khai hải quan tự phát hiện khai bổ sung mã số HS dẫn đến thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu, người khai hải quan được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn còn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là thời điểm người khai hải quan nộp hồ sơ khai bổ sung mã số HS sau khi cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra hoặc khi người khai hải quan tự phát hiện sai sót. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật;

Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản này nếu người khai hải quan đã nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản này hoặc đã nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản này và đã được cơ quan hải quan kiểm tra, xác định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, thanh tra theo quy định, cơ quan hải quan đối chiếu với kết quả kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu việc xác định lại mã số HS không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa đã kiểm tra, xác định trước đó.

...2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.


 1. Truyền tờ khai nợ C/O
Không có mô tả ảnh.


Truyền tờ khai nợ C/O thì truyền như tờ khai bình thường, và mức thuế suất áp dụng là mức thuế suất ưu đãi (mã B01).

Lưu ý khi truyền tờ khai nợ C/O là trong phần ghi chú của tờ khai thêm dòng chữ “Doanh Nghiệp xin nợ C/O form E...

Sau đó nộp thuế như bình thường.

2. Nộp kèm công văn xin nợ C/O trong hồ sơ hải quan

Công văn xin nợ C/O chưa có quy định mẫu cụ thể nào, chúng tối xin giới thiệu mẫu sau (click để tải mẫu CV-NỢ-CO).

Sau khi có công văn xin nợ C/O thì chuẩn bị bộ hồ sơ như bình thường để tiến hành nộp tờ khai (tùy theo luồng).

Tiến hành thông quan và đem và hàng về như bình thường.

2. Bước 2. Bổ sung C/O trong vòng 30 ngày tính từ ngày tờ khai
Sau khi có bản C/O gốc thì tiến hành làm bổ sung C/O, các bước bổ sung C/O như sau:

2.1 Thứ nhất là truyền tờ khai AMA.

Truyền sửa tờ khai sau thông quan thì sử dụng đến nghiệp vụ khai AMA. Đối với việc truyền tờ khai AMA thì các bạn có thể xem video sau (click để xem video)

Lưu ý: khi truyền tờ khai AMA thì cần phải chú ý về tỷ giá được sử dụng, tỷ giá sử dụng để khai là tỷ giá tại thời điểm ngày tờ khai

Ví dụ: ngày 01/2/2020 truyền tờ khai với tỷ giá là 23,935, truyền bổ sung tờ khai vào ngày 11/02/2020 tỷ giá là 24,000.00 thì phải lấy tỷ giá 23,935.

Cần tính tỷ giá cụ thể để ra được số tiền đúng để truyền sửa tờ khai AMA. Một mẹo nhỏ khi truyền nợ tờ khai là tại thời điểm truyền tờ khai chính thức nợ C/O thì nên tạo một tờ khai nháp có C/O và lấy số tiền đó, để sau này truyền sửa AMA là chỉ cần copy số liệu ở tờ khai nháp cho tờ khai AMA. (tờ khai nháp chỉ lấy số thuế về và để đó, để sau này truyền sửa AMA).

Sau khi có tờ khai AMA thì in ra và chuẩn bị bước tiếp theo.

2.2 Làm công văn bổ sung C/O và nộp hồ sơ bổ sung cho cán bộ hải quan đăng ký

Công văn bổ sung C/O cũng chưa có mẫu cụ thể, chúng tôi giới thiệu mẫu sau (CV BỔ SUNG C/O). Công văn này phải nộp cho đội tổng hợp hải quan để lấy số rồi nộp cho hải quan đăng ký đã làm hồ sơ của bạn

Sau khi có công văn thì chuẩn bị bộ hồ sơ để bổ sung C/O, gồm các chứng từ sau:

 • Công văn bổ sung C/O
 • Khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu (Mẫu số 03/KBS/GSQL – (click để tải file Mau-03-Khai-bo-sung-ve-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau)
 • C/O bản gốc
 • Tờ khai AMA
 • Phải đi mượn lại bộ hồ sơ gốc đã nộp lần trước tại kho của hải quan để bổ sung C/O gốc vào bộ hồ sơ đó.
Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho hải quan đăng ký và chờ đợi hải quan đăng ký làm thủ tục chấp nhập C/O thường mấy 1- 2 ngày hoặc có thể ngay khi bạn nộp.

3. Bước 3. Làm thủ tục hoàn thuế
Sau khi có xác nhận của hải quan đăng ký về việc chấp nhận C/O thì đến đây có 2 cách để hoàn thuế.

Cách 1: Làm thủ tục hoàn thuế online đăng dịch vụ công của Tổng cục hải quan

Đối với cách này thì bạn vào trang pus.customs.gov.vn, và làm theo trình tự hướng dẫn trong phần hoàn thuế tờ khai.

Cách 2: Làm thủ tục hoàn thuế thủ công tại đội quản lý thuế của chi cục mà mình đã mở tờ khai.

Để hoàn thuế theo cách này cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau

 • Mẫu số 03/KBS/GSQL (có xác nhận của hải quan đăng ký): Hải quan đăng ký sẽ trả lại một bản photo của mẫu này, sử dụng bản photo này để hoàn thuế.
 • Tờ khai AMA có dấu xác nhận của hải quan đăng ký
 • Công văn đề nghị hoàn thuế theo Mẫu số 03-Thông Tư 06/2021 ban hành kèm Thông tư số 06/2021 2021. (click để tải file Mẫu số 03-Thông Tư 06/2021)
 • Giấy nộp thuế tờ khai (bản gốc đối chiếu, bản photo có mộc công ty nộp hải quan)
 • Chứng từ khác kèm theo tùy theo lô hàng (nếu có yêu cầu)
Sau khi có bộ hồ sơ trên thì mang hồ sơ đến Đội Quản Lý Thuế Của Chi Cục Hải Quan nơi doanh nghiệp đã mở tờ khai để nộp bộ hồ sơ hoàn thuế. Tại đây, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra bộ hồ sơ, nếu có bất kỳ thông tin nào chưa khớp hoặc có sai lệch về số tiền thuế hải quan sẽ yêu cầu điều chỉnh và bổ sung cụ thể theo từng bộ hồ sơ.

Sau khi cán bộ quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ và cấp số tiếp nhận thì trả lại công văn xin hoàn thuế cho người nộp để nộp lại công văn cho bộ phận văn thư đóng dấu lấy số để lưu công văn vào kho dữ liệu và cấp số tiếp nhận văn thư.

Sau khi hoàn thành các thủ tục thì đợi khoảng 7 ngày làm việc quay trở lại đội quản lý thuế để lấy thông báo xác nhận về việc hoàn thuế. Trong vòng từ 14 ngày làm làm việc thuế sẽ được hoàn lại vào tài khoản đăng ký trên công văn xin hoàn thuế.

Trường hợp bạn muốn thuê đơn vị dịch vụ làm thủ tục thông quan, họ sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị chứng từ để làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Hoặc họ có thể làm trọn gói Door to door cho bạn vào link bên dưới.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT
ĐT/ZALO: 0978392436
CHUYÊN TƯ VẤN, LÀM DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU, LOGISTICS, THỦ TỤC HẢI QUAN TRỌN GÓI 1. Dịch Vụ Tư Vấn - Tư vấn cho khách hàng trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng với các điều kiện phù hợp và giá cả tốt nhất. Hợp đồng ngoại thương Thanh toán quốc tế (L/C…vv) Bảo...
diendan.camnangxnk-logistics.net
Nếu bạn muốn học các khoá về XNK, LOGISTICS THỰC TẾ thì bạn đăng ký tại TRUNG TÂM LOGISTICS - XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ


TRUNG TÂM LOGISTICS – XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ
214

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/
 
Last edited:

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Hướng dẫn khai Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế trên cổng mhg
 
Bên trên