Thủ tục nhập khẩu phụ tùng, link kiện xe nâng

Yennhi38

New member
Xe nâng tay (manual handlift) là thiết bị được thiết kế làm nhiệm vụ di chuyển và nâng hạ hàng hóa, với tay điều khiển kết nối trực tiếp với hệ thống bánh lái. Với các loại xe nâng tay cơ khí mọi hoạt động nâng hạ và di chuyển được thực hiện bằng sức người
1. Chính sách nhập khẩu phụ tùng, link kiện xe nâng
Thủ tục nhập khẩu phụ tùng, link kiện xe nâng được quy định trong các văn bản sau đây:
Thông tư 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:
Nghị định 69/2018/ND-CP ngày 15/05/2018:
Nghị định số 43/2017/NÐ-CP ngày 14/4/2017; Nahi dinh 128/2020/ND-CP ngày 19/10/2020:
Thông tu 12/2022/TT-BGTVT ngày30/06/2022.
Theo nhung van ban trên thì mặt hàng phụ tùng xe nång không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này cần phải lưu ý những điểm sau đây:

  • .Phụ tùng, linh kiên xe nâng dã qua su dung thuoc danh mục hàng hóa cám nhap khau
  • .Khi nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe nar zalo phái dán nhän hàng hóa theo 43/2017/NE CP
  • Xác dinh đúng mã hs de xác dinh dúng thuvà tránh bi phat.
Trên đây là toàn bộ văn bản pháp luật:
3553


Ngoài ra còn rất nhiều lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu khác.
Quý vị có thể liên hệ đến em: Yen Nhi
Email: sale03@doortodoorviet.com
Hotline/zalo/viber: 0386367575
Trân trọng cảm ơn !
#thutuchaiquan, #nhapkhauquocte, #mahscode, #custom, #vanchuyen,#doortodoorviet, #dichvulogistics,#seafreight,#export,#freight_forwarder,#logistics,
 
Bên trên