Trường hợp trên nhãn hàng hóa NK không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường..

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Trường hợp trên nhãn hàng hóa NK không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Khoản 2, Điều 31, Điều 37 và Khoản 4 Điều 42 Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xử phạt
 
Bên trên