Từ ngày 15/09 trở đi, nếu không khai hoặc khai sai Block Code thì hãng tàu sẽ charge phí COD (tương tự phí phí Change of Destination). Thông báo của h

Bên trên