XỬ LÝ TKHQ XK HÀNG AIR BỊ SAI TRỌNG LƯỢNG VÀ SAI SỐ NGÀY CHUYẾN BAY

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Do đặc thù của loại hình XK hàng hóa vận chuyển bằng đường Air thường phát sinh các vấn đề như thay đổi / sai số hiệu chuyến bay, ngày bay và sai số Kgs / chênh lệch về trọng lượng thực tế so với khai báo hải quan.
Nên Cục Hải quan TP.HCM đã kiến nghị các giải pháp gỡ vướng đối với hàng hoá XNK qua đường hàng không (kho SCSC, TCS và các kho TESC như kho TNT, UPS, DHL, Fedex...) khi làm thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS như sau:
1. Đối với TKHQ XK "hàng air" khai sai hoặc có thay đổi thông tin về chuyến bay, hãng hàng không, ngày giờ bay so với khai báo của doanh nghiệp, nhưng vẫn đúng địa điểm nhận hàng cuối cùng (cảng đích):
- Đối với các lô hàng làm thủ tục HQ trong giờ hành chính hoặc không có tính chất gấp
, doanh nghiệp có văn bản đề nghị sửa đổi thông tin về chuyến bay, hãng bay, ngày giờ bay gửi chi cục hải quan cửa khẩu xuất và chi cục hải quan nơi mở tờ khai, trong đó ghi rõ lý do thay đổi, ký và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất.
Chi cục hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào văn bản đề nghị của doanh nghiệp để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát.
Chi cục hải quan nơi mở tờ khai cập nhật bổ sung thông tin về chuyến bay, hãng bay… mới bằng nghiệp vụ trong Hệ thống VNACCS/VCIS.
- Đối với các lô hàng làm thủ tục HQ ngoài giờ hành chính hoặc có tính chất gấp do sát giờ bay thì Hải quan giám sát kiểm tra những thông tin của lô hàng mà phù hợp với việc khai báo thì xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống, ghi ngày, tháng, năm, ký tên trên tờ khai nhưng chưa đóng dấu hàng qua khu vực giám sát.
Hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo quy định tại điểm 1 Công văn số 9441/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2014 của Tổng cục Hải quan, sau đó công chức giám sát đóng dấu xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát lên tờ khai.
2. Đối với hàng hoá XK bằng đường hàng không có thay đổi thông tin về trọng lượng thực tế XK hoặc sai lệch về trọng lượng thực tế so với TKHQ hàng air:
- Đối với những lô hàng có thay đổi về trọng lượng thực tế XK, nhưng KHÔNG liên quan đến thuế thì thực hiện như giải pháp tại vướng mắc về việc thay đổi thông tin chuyến bay nêu trên.
- Nếu hàng hoá thay đổi về trọng lượng thực tế XK, nhưng CÓ liên quan đến thuế thì yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện việc khai báo sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 7 điều 52a thông tư số TT39/2018 ngày 20/04/2018 trước khi giải quyết thủ tục cho hàng qua khu vực giám sát.- Lý do khi làm thủ tục XK hàng air thường xuyên bị sai lệch trọng lượng hàng hoá là:
❗ Các mặt hàng rau, trái cây, thủy hải sản tươi sống, đông lạnh do người XK phải thu gom hàng hoá từ các tỉnh, hàng phải bổ sung đá khô để bảo quản, hàng hoá không đạt tiêu chuẩn XK phải loại bỏ…dẫn đến trọng lượng thường sai lệch giữa thực tế so với số lượng khai trên tờ khai hải quan.
❗ Các loại hàng hoá XK bằng đường hàng không là SP thành phẩm như quần áo, giày, dép… gia công, SX XK, có nhiều kích cỡ khác nhau.
Nhưng khi lập chứng từ đóng gói thì nhân viên giao nhận chỉ cân trọng lượng 1 mẫu rồi nhân với số lượng để khai trọng lượng chung cho toàn lô hàng, nên cũng xảy ra thay đổi thông tin / chênh lệch về trọng lượng thực tế XK.
3. Đối với những trường hợp hàng hóa XK tại kho SCSC, TCS, TESC đã qua khu vực giám sát nhưng do chuyến bay bị quá tải dẫn đến rớt toàn bộ lô hàng. Nếu doanh nghiệp có công văn đề nghị được mang hàng về thì cơ quan Hải quan thực hiện huỷ tờ khai hải quan.
Theo đó, công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu sân bay XK kiểm tra thông tin chuyến bay, lý do rớt hàng phù hợp thì xác nhận vào văn bản huỷ tờ khai của doanh nghiệp, trả hồ sơ để DN chuyển chi cục nơi đăng ký tờ khai thực hiện hủy theo quy định.
Công chức giám sát tại cửa khẩu sân bay căn cứ nội dung xác nhận đã hủy tờ khai đề xuất lãnh đạo chi cục cho doanh nghiệp mang hàng về.Cục HQ Tp.Hcm đã chỉ đạo xử lý việc CHÊNH LỆCH khối lượng giữa cân nặng trên Tờ khai Hải quan xuất khẩu đường hàng không so với cân nặng trên Phiếu cân của cảng hàng không khi xuất khẩu hàng hóa trên hệ thống Edoc của Cục theo CV số 6121_TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018
Căn cứ pháp lý: Khoản 7 điều 52a thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Công văn số 1625/HQHCM-GSQL ngày 07/06/2019 V/v Chênh lệch trọng lượng phúc đáp công văn 871/HQTN-NV ngày 14/05/2019 của Cục Hải quan Tây ninh.
189
 
Last edited:
Bên trên